logo

Mariahoeve Knapt Op

Uitslag Mariahoeve Knapt Op

1.992 bewoners hebben gestemd

Van 27 maart tot en met 15 april konden bewoners van Mariahoeve stemmen op hun favoriete projecten voor het opknappen van de wijk. Er hebben 1.992 mensen gestemd. Dat is 15,09% van het aantal mensen in Mariahoeve dat mocht stemmen. Daarnaast hebben in die drie weken 3.355 mensen de website bekeken.

Deze projecten hebben jullie gekozen

Hieronder zie je eerst welke projecten de bewonerscommissie heeft gekozen voor het opknappen van de wijk. Daarna zie je welke projecten de meeste stemmen kregen van bewoners. De keuze laat zien wat bewoners belangrijk vinden voor de wijk. Iedere stemmer kon maximaal 5 projecten kiezen. Vervolgens kon iedereen 5 extra stemmen geven aan de projecten van zijn voorkeur. Zo kon er extra gewicht worden gegeven aan een project. Dit verklaart waarom het aantal stemmen dat je in de uitslag ziet, hoger is dan het aantal mensen dat heeft gestemd.

Hoe gaat het nu verder?

Op basis van deze uitslag gaat de gemeente nu het opknapplan voor de wijk verder uitwerken. De projecten die binnen het budget passen komen in het opknapplan. Lees hier meer over op de pagina uitleg.

Loading...

 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Groenzone Hofzichtlaan

  50000
  50000
  1
  3504

  Groenzone Hofzichtlaan


  In de groenzone van de Hofzichtlaan wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk. De Hofzichtlaan is een belangrijke route door de wijk.  50000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Recht leggen bestrating

  100000
  100000
  2
  3521

  Recht leggen bestrating


  In dit project wordt extra budget gereserveerd voor klein onderhoud van wegverharding. In combinatie met de groeiplaatsverbetering van bomen kan dit budget gebruikt worden om de tegels rond deze bomen recht te leggen. Uiteraard nadat de wortelopdruk is opgelost.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat met dit geld de klachten die het wijkberaad ontvangt over losliggende tegels verholpen kunnen worden.  100000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Verbreden trottoir Hofzichtlaan (bij de waterpartij Catharinaland)

  5000
  5000
  3
  3519

  Verbreden trottoir Hofzichtlaan (bij de waterpartij Catharinaland)


  Het voetpad is hier erg smal en wordt door veel schoolkinderen gebruikt. Door dit te verbreden wordt de situatie veiliger, omdat de jeugd dan niet meer op het fietspad gaat lopen.
  De bewonerscommissie vindt de veiligheid van de schoolgaande jeugd belangrijk.  5000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Kruising Hofzichtlaan/Finnenburg/Aegonplein

  60000
  60000
  4
  3489

  Kruising Hofzichtlaan/Finnenburg/Aegonplein


  Dit kruispunt wordt opnieuw ingericht vanuit het budget van ‘groot onderhoud’. Met extra geld uit het opknapplan voor Mariahoeve kunnen de fiets- en voetgangersoversteken veiliger worden gemaakt. Ook kan de middenberm worden vergroend.
  In dit project kan meegelift worden met het geplande groot onderhoud. Dat maakt de kosten voor de extra aanpassingen relatief laag. En er is veel winst voor de verkeersveiligheid. Daarom kiest de bewonerscommissie dit project.  60000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Plein Ursulaland

  75000
  75000
  5
  3494

  Plein Ursulaland


  Dit plein is erg stenig. Meer groen maakt het plein aantrekkelijker. Ook komen er banken en nieuwe bestrating. Zo wordt het plein een fijne plek wordt om te zitten en elkaar te ontmoeten.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de stenige pleinen aantrekkelijker worden met meer groen. Ze worden dan een prettige ontmoetingsruimte voor de buurt. De bewonerscommissie heeft dit project gekozen, omdat het opknappen van het plein kan meegenomen worden in het groot onderhoud in De Landen.    75000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Horsten

  90000
  90000
  6
  3495

  De Horsten


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  90000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Landen

  15000
  15000
  7
  3496

  De Landen


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  15000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Burgen

  15000
  15000
  8
  3497

  De Burgen


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  15000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  De Kampen

  35000
  35000
  9
  3498

  De Kampen


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  35000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Groeiplaatsverbetering bomen

  300000
  300000
  10
  3509

  Groeiplaatsverbetering bomen


  Ongeveer 100 bomen in Mariahoeve geven overlast doordat de wortels de bestrating kapot drukken. In dit project wordt geld gereserveerd voor het verbeteren van de groeiplaats van de bomen. Ook krijgen de bomen meer ruimte.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de overlast door wortelopdruk structureel wordt aangepakt. Het voorkomt dat tegels steeds opnieuw recht gelegd moeten worden.  300000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Verlichten fietspad Bezuidenhoutseweg - Parelmoerhorst

  30000
  30000
  11
  3511

  Verlichten fietspad Bezuidenhoutseweg - Parelmoerhorst


  Dit fietspad is niet verlicht. Het plaatsen van verlichting maakt de situatie veiliger.  30000
 • Onderdeel van het basisplan herinrichting

  Het Kleine Loo

  935000
  935000
  12
  3487

  Het Kleine Loo


  Dit is een integrale herinrichting van Het Kleine Loo en de Granaathorst. Rondom het winkelcentrum worden de wegen, parkeervakken, voetpaden en het fietspad verbeterd. Daarnaast wordt de wortelopdruk van de bomen aangepakt. Ook wordt de rijbaan langs Het Kleine Loo versmald om de bomen ruimte te geven. Verder worden de lantaarnpalen verplaatst zodat er meer licht op het voet- en fietspad valt. Aan de achterkant van het winkelcentrum komt een extra voetgangersbrug naar wijkpark de Horst.
  De bewonerscommissie vindt dit het belangrijkste project voor de wijk. De hele wijk profiteert hiervan.  935000
 • Op gestemd door bewoners

  Winkelcentrum Mariahoeve

  825000
  2032 stemmen
  825000
  13
  3488

  Winkelcentrum Mariahoeve


  Dit project is op het openbaar toegankelijke terrein van de eigenaar van het winkelcentrum. Het kan alleen plaatsvinden in overleg met de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum. De gemeente investeert alleen als de eigenaar bijdraagt. Er moet veel gebeuren om de looproutes te verbeteren en de wateroverlast op te lossen. Ook moeten er nieuwe materialen worden gebruikt om de openbare ruimte te verbeteren.
  Er zijn veel klachten over dit gebied. Er moet echter eerst overleg zijn met de nieuwe eigenaar. De bewonerscommissie wil daarom geen geld uit het opknapplan reserveren voor dit project.  825000
 • Op gestemd door bewoners

  Fietspad Benoordenhoutseweg

  65000
  938 stemmen
  65000
  14
  3514

  Fietspad Benoordenhoutseweg


  Het fietspad wordt opgeknapt door het opnieuw te bestraten of te asfalteren. Ter hoogte van Marlot komen extra lantaarnpalen om het fietspad veiliger te maken.  65000
 • Op gestemd door bewoners

  Trambaan Het Kleine Loo

  550000
  890 stemmen
  550000
  15
  3508

  Trambaan Het Kleine Loo


  De trambaan is erg stenig. Het vergroenen van de trambaan versterkt het groene karakter van de wijk.
  De bewonerscommissie vindt het project erg kostbaar. Dit komt omdat er veel maatregelen genomen moeten worden rondom het spoor.  550000
 • Op gestemd door bewoners

  Voetpad Isabellaland

  105000
  867 stemmen
  105000
  16
  3515

  Voetpad Isabellaland


  De half verharde paden zijn versleten. Bij regenachtig weer zijn ze daardoor slecht begaanbaar. In dit project krijgen de paden een betere verharding, zodat ook mindervaliden gebruik kunnen (blijven) maken van deze wandelroutes.
  De bewonerscommissie vindt de begaanbaarheid van dit pad voor mindervaliden erg belangrijk.  105000
 • Op gestemd door bewoners

  Voetpad langs fietspad Bezuidenhoutseweg - Smaragdhorst

  15000
  843 stemmen
  15000
  17
  3510

  Voetpad langs fietspad Bezuidenhoutseweg - Smaragdhorst


  Langs dit fietspad is geen voetpad aanwezig. Er lopen veel mensen op het fietspad. Door een voetpad aan te leggen wordt de situatie veiliger.  15000
 • Op gestemd door bewoners

  Voetgangersbrug van Vlaskamp naar Bezuidenhoutseweg

  150000
  744 stemmen
  150000
  18
  3518

  Voetgangersbrug van Vlaskamp naar Bezuidenhoutseweg


  Door een voetgangersbrug te maken over het water langs de Vlaskamp (ter hoogte van de Haverkamp) wordt de groenzone aan de Bezuidenhoutseweg beter bereikbaar.  150000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzones Vlaskamp

  50000
  625 stemmen
  50000
  19
  3501

  Groenzones Vlaskamp


  In de groenzones van de Vlaskamp wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk.  50000
 • Op gestemd door bewoners

  Route Haverkamp - Het Kleine Loo

  45000
  582 stemmen
  45000
  20
  3520

  Route Haverkamp - Het Kleine Loo


  Dit is een nieuwe verbinding van de Haverkamp naar Het Kleine Loo. Er is daar op dit moment geen voet- of fietspad, maar daar is wel behoefte aan. Ook zullen er lantaarnpalen worden geplaatst.
  De bewonerscommissie geeft aan dat dit terrein is van de woningcorporatie. Als voor dit project wordt gekozen, moet de gemeente in gesprek gaan met de corporatie.  45000
 • Op gestemd door bewoners

  Plein Denenburg

  355000
  562 stemmen
  355000
  21
  3491

  Plein Denenburg


  Dit plein is erg stenig. Meer groen maakt het plein aantrekkelijker. Speeltoestellen of spelaanleidingen kunnen het plein verlevendigen. Er blijft ruimte voor een terras.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de stenige pleinen aantrekkelijker worden met meer groen. Ze worden dan een prettige ontmoetingsruimte voor de buurt.  355000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzone Ivoorhorst/Robijnhorst

  285000
  531 stemmen
  285000
  22
  3499

  Groenzone Ivoorhorst/Robijnhorst


  In dit project wordt de groenzone Ivoorhorst/Robijnhorst onderdeel gemaakt de ecologische verbindingszone door de wijk. Er komen meer verschillende soorten (bloeiende) planten die vlinders en bijen aantrekken. Dit verbetert de biodiversiteit en het groen ziet er minder eenvormig uit. Er worden voornamelijk inheemse plantensoorten gebruikt.
  De bewonerscommissie vindt biodiversiteit erg belangrijk. Bij de uitwerking moet de werkgroep Water van Mariahoeve worden betrokken. Het project mag het beheer van de zone niet duurder maken.  285000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzone Diamanthorst

  20000
  525 stemmen
  20000
  23
  3503

  Groenzone Diamanthorst


  In de groenzone van de Diamanthorst wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk.  20000
 • Op gestemd door bewoners

  Plein Zwedenburg

  215000
  500 stemmen
  215000
  24
  3490

  Plein Zwedenburg


  Dit plein is erg stenig. Meer groen maakt het plein aantrekkelijker. Speeltoestellen of spelaanleidingen kunnen het plein verlevendigen. Er blijft ruimte voor evenementen.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de stenige pleinen aantrekkelijker worden met meer groen. Ze worden dan een prettige ontmoetingsruimte voor de buurt.    215000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzone Margarethaland

  110000
  488 stemmen
  110000
  25
  3502

  Groenzone Margarethaland


  In dit project wordt de verouderde beplanting vervangen door meer verschillende soorten groen. De groenzone sluit daarmee beter aan bij de ecologische verbindingszone langs de Schenk. Er komen meer (bloeiende) planten die vlinders en bijen aantrekken. Dit verbetert de biodiversiteit en het groen ziet er minder eenvormig uit. Er worden voornamelijk inheemse plantensoorten gebruikt.
  De bewonerscommissie vindt biodiversiteit erg belangrijk. Bij de uitwerking moet de werkgroep Water van Mariahoeve worden betrokken. Het project mag het beheer van de zone niet duurder maken.  110000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzone Norenburg

  265000
  483 stemmen
  265000
  26
  3500

  Groenzone Norenburg


  In dit project wordt de groenzone Norenburg tot een onderdeel gemaakt van de ecologische verbindingszone door de wijk. Er komen meer verschillende soorten (bloeiende) planten die vlinders en bijen aantrekken. Dit verbetert de biodiversiteit en het groen ziet er minder eenvormig uit. Er worden voornamelijk inheemse plantensoorten gebruikt.
  De bewonerscommissie vindt biodiversiteit erg belangrijk. Bij de uitwerking moet de werkgroep Water van Mariahoeve worden betrokken. Het project mag het beheer van de zone niet duurder maken.  265000
 • Op gestemd door bewoners

  Speelplek Haverkamp

  35000
  477 stemmen
  35000
  27
  3512

  Speelplek Haverkamp


  Dit project gaat om het vernieuwen van de speeltoestellen en plaatsen van bankjes. Zo wordt dit een prettigere plek om te spelen en elkaar te ontmoeten.  35000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzone Hendrinaland

  70000
  438 stemmen
  70000
  28
  3506

  Groenzone Hendrinaland


  In de groenzone van de Hendrinaland wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk.  70000
 • Op gestemd door bewoners

  Plein Haverkamp

  210000
  435 stemmen
  210000
  29
  3493

  Plein Haverkamp


  Dit plein is erg stenig. Meer groen maakt het plein aantrekkelijker. Speeltoestellen of spelaanleidingen kunnen het plein verlevendigen.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de stenige pleinen aantrekkelijker worden met meer groen. Ze worden dan een prettige ontmoetingsruimte voor de buurt.  210000
 • Op gestemd door bewoners

  Verlichten voetpad Denenburg

  70000
  413 stemmen
  70000
  30
  3517

  Verlichten voetpad Denenburg


  Voor de sociale veiligheid en om het risico van struikelen in het donker te voorkomen, is het belangrijk om dit pad te verlichten. Dan kunnen er meer mensen gebruik van maken.  70000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzones Vlamenburg/Denenburg

  80000
  406 stemmen
  80000
  31
  3505

  Groenzones Vlamenburg/Denenburg


  In de groenzone van de Vlamenburg/Denenburg wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk.  80000
 • Op gestemd door bewoners

  Voetpad Carel Reinierszkade

  80000
  398 stemmen
  80000
  32
  3516

  Voetpad Carel Reinierszkade


  De paden langs de Carel Reinierszkade zijn versleten. De verharding wordt vernieuwd. Ook krijgen de paden hellingbanen, zodat mindervaliden gebruik kunnen maken van de wandelroutes.  80000
 • Op gestemd door bewoners

  Speelplek Gerstkamp

  12000
  347 stemmen
  12000
  33
  3513

  Speelplek Gerstkamp


  Dit project gaat om het aanbrengen van spelaanleidingen, zoals een knikkerpotje en/of hinkelbaan en het plaatsen van bankjes. Zo wordt dit een prettigere plek om te spelen en elkaar te ontmoeten.  12000
 • Op gestemd door bewoners

  Plein Tarwekamp

  75000
  319 stemmen
  75000
  34
  3492

  Plein Tarwekamp


  Dit plein is erg stenig. Meer groen maakt het plein aantrekkelijker.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de stenige pleinen aantrekkelijker worden met meer groen. Ze worden dan een prettige ontmoetingsruimte voor de buurt.    75000
 • Op gestemd door bewoners

  Groenzone Zwedenburg (rondom waterpartij)

  25000
  257 stemmen
  25000
  35
  3507

  Groenzone Zwedenburg (rondom waterpartij)


  In de groenzone van de Zwedenburg wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk.  25000

Login om verder te gaanAnnuleren