logo

Mariahoeve Knapt Op

Keuze van de bewonerscommissie

De Bewonerscommissie Mariahoeve Knapt Op bestond uit bewoners van Mariahoeve. De bewonerscommissie heeft de opknappunten samen met deskundigen van de gemeente uitgewerkt in 35 projecten. Bekijk hieronder de 12 projecten die de bewonerscommissie heeft uitgekozen voor het opknapplan voor de wijk.
De bewonerscommissie was een tijdelijke commissie die nu klaar is met haar werk. De gemeente wil de leden van de bewonerscommissie hartelijk danken voor de tijd, energie en creativiteit die ze in het uitwerken van de projecten hebben gestoken.

Waarom heeft de bewonerscommissie voor deze projecten gekozen?

De bewonerscommissie heeft besloten om eerst de punten aan te pakken die in het beheer de meeste problemen veroorzaken. De commissie legt daarmee de nadruk op projecten voor het verbeteren van het groen en de straten stoepen en pleinen. Het zijn projecten waar de hele wijk van profiteert. Bekijk de 12 gekozen projecten en de overige 23 projecten op een overzichtskaart (PDF).

Hoe zijn de projecten tot stand gekomen?

De bewonerscommissie heeft in werksessies de opknappunten uitgewerkt in projecten. Ze hebben dat gedaan samen met deskundigen van de gemeente. Lees de verslagen van de werksessies via nieuws. Of lees meer over de werkwijze van de bewonerscommissie.

Hoe ziet het opknapplan er uit?

Het opknapplan is het pakket met projecten voor het opknappen van de wijk. Dit zijn de projecten die worden betaald uit het budget van € 2.250.000 dat de gemeente heeft vrijgemaakt. Het bestaat uit projecten die zijn gekozen door de bewonerscommissie, aangevuld met de projecten die door de bewoners zijn gekozen. Het opknapplan heeft grote(re) en kleine(re) projecten. Voor sommige projecten is veel voorbereidingstijd nodig. Denk daarbij aan het vervangen van de bomen of een herinrichting. Andere projecten kunnen snel worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het opnieuw beplanten van een groenzone.

Hoe is de bewonerscommissie samengesteld?

Bewoners en ondernemers konden zich tot 5 november 2019 aanmelden voor de bewonerscommissie. Vervolgens heeft de gemeente de bewonerscommissie samengesteld op basis van een goede spreiding over de wijk. Ook het wijkberaad was betrokken bij het samenstellen van de bewonerscommissie. Lees meer over de samenstelling van de bewonerscommissie.

Loading...


 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Recht leggen bestrating

  100000
  100000
  0
  3521

  Recht leggen bestrating


  In dit project wordt extra budget gereserveerd voor klein onderhoud van wegverharding. In combinatie met de groeiplaatsverbetering van bomen kan dit budget gebruikt worden om de tegels rond deze bomen recht te leggen. Uiteraard nadat de wortelopdruk is opgelost.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat met dit geld de klachten die het wijkberaad ontvangt over losliggende tegels verholpen kunnen worden.  100000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Verbreden trottoir Hofzichtlaan (bij de waterpartij Catharinaland)

  5000
  5000
  0
  3519

  Verbreden trottoir Hofzichtlaan (bij de waterpartij Catharinaland)


  Het voetpad is hier erg smal en wordt door veel schoolkinderen gebruikt. Door dit te verbreden wordt de situatie veiliger, omdat de jeugd dan niet meer op het fietspad gaat lopen.
  De bewonerscommissie vindt de veiligheid van de schoolgaande jeugd belangrijk.  5000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Verlichten fietspad Bezuidenhoutseweg - Parelmoerhorst

  30000
  30000
  0
  3511

  Verlichten fietspad Bezuidenhoutseweg - Parelmoerhorst


  Dit fietspad is niet verlicht. Het plaatsen van verlichting maakt de situatie veiliger.  30000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Groeiplaatsverbetering bomen

  300000
  300000
  0
  3509

  Groeiplaatsverbetering bomen


  Ongeveer 100 bomen in Mariahoeve geven overlast doordat de wortels de bestrating kapot drukken. In dit project wordt geld gereserveerd voor het verbeteren van de groeiplaats van de bomen. Ook krijgen de bomen meer ruimte.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de overlast door wortelopdruk structureel wordt aangepakt. Het voorkomt dat tegels steeds opnieuw recht gelegd moeten worden.  300000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Groenzone Hofzichtlaan

  50000
  50000
  0
  3504

  Groenzone Hofzichtlaan


  In de groenzone van de Hofzichtlaan wordt de verouderde beplanting weggehaald. Er komen meer verschillende soorten groen voor terug.
  Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het groen geeft de wijk een nieuwe groene boost. Het verbetert ook het uiterlijk van de wijk. De Hofzichtlaan is een belangrijke route door de wijk.  50000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  De Kampen

  35000
  35000
  0
  3498

  De Kampen


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  35000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  De Burgen

  15000
  15000
  0
  3497

  De Burgen


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  15000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  De Landen

  15000
  15000
  0
  3496

  De Landen


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  15000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  De Horsten

  90000
  90000
  0
  3495

  De Horsten


  In deze straten is het onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Dat leidt tot overlast in de bochten. Soms kan een vrachtwagen of ambulance er niet doorheen. Het ziet er ook rommelig uit. Ook is er overlast door wortelopdruk van bomen. Er worden zogenaamde oren aan de trottoirs gemaakt. Zo wordt duidelijk waar geparkeerd mag worden. Ook krijgen de bomen meer ruimte. Er kan niet meer in de bochten worden geparkeerd.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat het parkeren beter wordt gereguleerd. Het geeft de straten een beter aanzien.  90000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Plein Ursulaland

  75000
  75000
  0
  3494

  Plein Ursulaland


  Dit plein is erg stenig. Meer groen maakt het plein aantrekkelijker. Ook komen er banken en nieuwe bestrating. Zo wordt het plein een fijne plek wordt om te zitten en elkaar te ontmoeten.
  De bewonerscommissie vindt het belangrijk dat de stenige pleinen aantrekkelijker worden met meer groen. Ze worden dan een prettige ontmoetingsruimte voor de buurt. De bewonerscommissie heeft dit project gekozen, omdat het opknappen van het plein kan meegenomen worden in het groot onderhoud in De Landen.    75000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Kruising Hofzichtlaan/Finnenburg/Aegonplein

  60000
  60000
  0
  3489

  Kruising Hofzichtlaan/Finnenburg/Aegonplein


  Dit kruispunt wordt opnieuw ingericht vanuit het budget van ‘groot onderhoud’. Met extra geld uit het opknapplan voor Mariahoeve kunnen de fiets- en voetgangersoversteken veiliger worden gemaakt. Ook kan de middenberm worden vergroend.
  In dit project kan meegelift worden met het geplande groot onderhoud. Dat maakt de kosten voor de extra aanpassingen relatief laag. En er is veel winst voor de verkeersveiligheid. Daarom kiest de bewonerscommissie dit project.  60000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Het Kleine Loo

  935000
  935000
  0
  3487

  Het Kleine Loo


  Dit is een integrale herinrichting van Het Kleine Loo en de Granaathorst. Rondom het winkelcentrum worden de wegen, parkeervakken, voetpaden en het fietspad verbeterd. Daarnaast wordt de wortelopdruk van de bomen aangepakt. Ook wordt de rijbaan langs Het Kleine Loo versmald om de bomen ruimte te geven. Verder worden de lantaarnpalen verplaatst zodat er meer licht op het voet- en fietspad valt. Aan de achterkant van het winkelcentrum komt een extra voetgangersbrug naar wijkpark de Horst.
  De bewonerscommissie vindt dit het belangrijkste project voor de wijk. De hele wijk profiteert hiervan.  935000

Login om verder te gaanAnnuleren