logo

Mariahoeve Knapt Op

Volg de bewonerscommissie

De bewonerscommissie bestaat uit bewoners van Mariahoeve. Op basis van de opknappunten heeft de bewonerscommissie samen met de gemeente concrete projecten uitgewerkt voor het opknappen van de wijk. Op deze pagina kun je lezen wat de bewonerscommissie heeft gedaan en hoe de commissie is samengesteld.

Wie zitten er in de bewonerscommissie?
Wat heeft de bewonerscommissie gedaan?

Wat heeft de bewonerscommissie gedaan?

 • De bewonerscommissie is een tijdelijke commissie van bewoners, die bestaat zolang er aan het opknapplan voor de wijk wordt gewerkt. Als het plan gereed is, kan de bewonerscommissie zich in blijven zetten voor de ontwikkeling van de wijk. Het stadsdeel kan daarbij helpen.
 • De eerste werkbijeenkomst was op 19 november 2019. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de commissie kennis gemaakt met elkaar. Ze zijn aan de slag gegaan met de kaart met de verzamelde opknappunten. Ze hebben deze geanalyseerd en gebundeld.
 • De tweede werkbijeenkomst was op 12 december 2019. In deze bijeenkomst zijn de eerste plannen gemaakt die een oplossing zijn voor de opknappunten. Het ingenieursbureau van de gemeente heeft vervolgens berekend wat de oplossingen kosten.
 • De derde werkbijeenkomst was op 16 januari 2020. Tijdens deze bijeenkomst zijn de projecten gepresenteerd met schetsen voor de nieuwe situatie. Voor elk project was er een kostenraming gemaakt.
 • Voor Mariahoeve zijn er extra werkbijeenkomsten geweest op 20 februari 2020 en op 12 maart 2020. De bewonerscommissie had meer tijd nodig om tot plannen voor het opknappen van de wijk te komen.
 • Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt dat is gepubliceerd onder nieuws.
Hoe is de bewonerscommissie samengesteld?

Hoe is de bewonerscommissie samengesteld?

 • Bewoners en ondernemers konden zich aanmelden tot 5 november 2019.
 • De gemeente heeft de bewonerscommissie samengesteld op basis van de aanmeldingen en een goede spreiding over de wijk. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, heeft de gemeente een selectie gemaakt in overleg met het wijkberaad.
 • Vóór de bekendmaking van de bewonerscommissie hebben bewoners persoonlijk bericht ontvangen of ze geselecteerd waren.
 • Op 19 november heeft de gemeente online bekend gemaakt wie er in de bewonerscommissie zitten.
 • Van de deelnemers in de bewonerscommissie werd verwacht dat ze bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn. De bijeenkomsten waren 's avonds van 18.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
 • De leden van de bewonerscommissie zijn op deze website voorgesteld met een foto en een korte motivatie.
Tijdlijn

Tijdlijn

24 oktober t/m 5 november

Aanmelden voor bewonerscommissie

14 november

Bekendmaking bewonerscommissie

19 november 2019 t/m 12 maart 2020

Werkbijeenkomsten bewonerscommissie

Login om verder te gaanAnnuleren