logo

Mariahoeve Knapt Op

Hoe knappen we Mariahoeve op?

Er zijn zes thema’s waarbinnen je tot en met 10 november een opknappunt kon toevoegen op de kaart. Bewoners die een opknappunt hebben toegevoegd, konden ook laten weten welke plekken ze mooi vinden en moeten blijven zoals ze zijn.

De 6 thema's voor Mariahoeve

1. Bomen en groen

De wijk is rijk aan bomen en plantsoenen en dat moet zeker zo blijven. Maar soms kunnen bomen hinder geven. Bijvoorbeeld omdat de wortels de bestrating omhoog duwen. Soms zijn plantsoenen verwilderd en doorgegroeid. Geef ook aan waar volgens jou stenen kunnen verdwijnen voor groen. Geef aan op de kaart.

2. Straten, stoepen en pleinen

Waar liggen tegels los of is de bestrating slecht onderhouden? Geef aan op de kaart.

3. Verlichting

Openbare verlichting is niet alleen belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar ook om je veilig te voelen op straat. Zijn er plekken die beter verlicht moeten worden? Geef ze aan op de kaart.

4. Water

Ken je plekken waar het water in de wijk beter gebruikt kan worden? Of zijn er oevers die onderhoud nodig hebben? Geef het aan op de kaart.

5. Verkeer en parkeren

Zijn de parkeerplekken in orde? Ken je onveilige verkeerssituaties (sluiproutes, gevaarlijke kruisingen, te hard rijden)? Geef het aan op de kaart.

6. Straatmeubilair en spelen

Is er straatmeubiliar of speeltoestellen die opgeknapt moeten worden? Staat het op de juiste plek voor gezellige ontmoetingen? Zijn er genoeg plaatsen om te spelen en te bewegen voor inwoners van alle leeftijden?

Login om verder te gaanAnnuleren