logo

Mariahoeve Knapt Op

Tijdlijn

Tijdlijn

25 oktober t/m 10 november 2019

Bewoners voegen opknappunten toe binnen 6 thema's

19 november 2019 t/m 12 maart 2020

Bewonerscommissie werkt projecten uit in bijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking projecten voor opknappen Mariahoeve

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen online op hun favoriete projecten

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen projecten op de website

april - juni 2020

Gemeente werkt opknapplan verder uit

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over opknapplan

najaar 2020

Start uitvoering eerste projecten

Algemene informatie

Hoe gaat het nu verder?

De projecten die binnen het budget passen, komen in het opknapplan dat aan de raad wordt aangeboden. De gemeente gaat nu eerst aan de slag om het opknapplan verder uit te werken. Pas dan kunnen we zeggen welke projecten daadwerkelijk binnen het budget passen.

Voor de projecten was tot nu toe een grove kostenraming opgesteld. Door de projecten verder uit te werken, kunnen de kosten nauwkeuriger worden berekend. De gemeente gaat daarom eerst de projecten met de meeste stemmen, die binnen het budget lijken te passen, nauwkeuriger uitwerken en begroten. Hierbij wordt dus de volgorde van de uitslag aangehouden. Daarnaast wordt bekeken welke projecten kunnen meeliften op andere projecten die al staan gepland. Door mee te liften kan er met relatief weinig geld, veel worden bereikt. Verder is er in het coalitieakkoord extra geld (€ 9 miljoen) beschikbaar gesteld voor het opknappen van Mariahoeve, Nieuw Waldeck en Houtwijk. De komende maanden moet duidelijk worden hoeveel hiervan extra beschikbaar is voor Mariahoeve.

De verwachting is dat het opknapplan dat aan de raad wordt aangeboden eind juni gereed kan zijn.

De bewonerscommissie voor Mariahoeve Knapt Op was een tijdelijke commissie. Deze commissie is nu klaar met het werk. Uiteraard blijven bewoners betrokken. Als er bij de uitwerking van het opknapplan overleg met bewoners nodig is, dan gebeurt dat met het wijkberaad.

Wat ging eraan vooraf?

Mariahoeve Knapt Op is een project voor het opknappen van de openbare ruimte van Mariahoeve. De gemeente heeft daarvoor € 2.250.000 vrijgemaakt. In oktober en november 2019 konden bewoners, bezoekers en ondernemers uit Mariahoeve opknappunten doorgeven aan de gemeente. Dat zijn punten die volgens hen opgeknapt zouden moeten worden om de openbare ruimte in Mariahoeve te verbeteren. Er waren 6 thema's.

Voor Mariahoeve zijn 236 opknappunten aangedragen, waarvan 111 via de website en 125 tijdens de wijkbijeenkomst. Er hadden zich 30 bewoners aangemeld voor de bewonerscommissie. 15 Bewoners hebben deelgenomen aan de bewonerscommissie. Op basis van deze opknappunten zijn 35 projecten uitgewerkt. Dat is gebeurd in drie werkbijeenkomsten van de bewonerscommissie en deskundigen van de gemeente. Uit deze projecten stellen de bewonerscommissie en de overige bewoners van de wijk hun opknapplan samen voor Mariahoeve.

In de stemfase konden alle inwoners van Mariahoeve van 12 jaar en ouder stemmen op hun favoriete projecten. Het aantal mensen dat mocht stemmen was ca. 13.500. Om te kunnen stemmen kregen zij van de gemeente een brief op naam met een unieke stemcode. 1.992 Bewoners hebben gestemd. Bij het stemmen mochten bewoners maximaal 5 en minimaal 1 projecten kiezen. Daarnaast konden zij maximaal 5 extra stemmen aan een project geven. Zo konden zij de gekozen projecten meer gewicht geven.

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de uitvoering van de projecten?

Voor lopende projecten, zoals Mariahoeve Knapt Op, vindt het college het belangrijk dat die zoveel mogelijk volgens planning worden uitgevoerd. Dat zorgt namelijk ook voor werk en inkomsten bij bedrijven. Zo wordt voorkomen zorgt dat nog meer bedrijven in problemen komen.
Verder is het voor het welzijn van de wijk en de bewoners belangrijk dat de wijk wordt opgeknapt. Daar vragen bewoners al langere tijd om. Het geld dat in het coalitieakkoord is toegezegd zal dan ook volgens plan besteed worden aan het verbeteren van de openbare ruimte van Mariahoeve.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De gemeente heeft € 2.250.000 vrijgemaakt. De projecten die niet binnen dit budget passen, komen op een reservelijst. In het Coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Het extra geld dat hiervan naar Mariahoeve gaat, wordt gebruikt voor de projecten op de reservelijst.

Wanneer start de uitvoering van de projecten?

De uitvoering van het opknapplan kan naar verwachting starten in het najaar van 2020. Niet alle projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd.

Waarom Mariahoeve Knapt Op?

Mariahoeve is een wederopbouwwijk uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De structuur van de wijk is heel kenmerkend en wordt gekoesterd. Deze wordt gezien als cultureel erfgoed.

De belangrijkste knelpunten die bewoners al hebben aangegeven zijn de verouderde bestrating, het slecht onderhouden groen en wandelpaden en de versteende pleinen.Ook de uitgegroeide bomen geven veel overlast, omdat de wortels de bestrating kapot drukken. De openbare ruimte kan dus wel een verbetering gebruiken.

De gemeente wil alle bewoners van Mariahoeve de kans geven om te laten weten wat er volgens hen moet worden opgeknapt in de wijk. Bewoners kennen hun eigen omgeving tenslotte het best. Daarvoor is deze website gemaakt en is er een bijeenkomst in de wijk. Zo kan iedereen meedoen met het opknappen van Mariahoeve.

Contact en veelgestelde vragen

Heb je andere vragen over het proces en het gebruik van Mariahoeve Knapt Op? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord kunt vinden op je vraag, mail dan naar mariahoeveknaptop@denhaag.nl.

Tijdlijn

25 oktober t/m 10 november 2019

Bewoners voegen opknappunten toe binnen 6 thema's

19 november 2019 t/m 12 maart 2020

Bewonerscommissie werkt projecten uit in bijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking projecten voor opknappen Mariahoeve

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen online op hun favoriete projecten

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen projecten op de website

april - juni 2020

Gemeente werkt opknapplan verder uit

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over opknapplan

najaar 2020

Start uitvoering eerste projecten

Login om verder te gaanAnnuleren